Ogólne warunki sprzedaży

Wszystkie dostawy oraz usługi wykonywane przez manulift service podlegają wyłącznie naszym
Ogólnym Warunkom Sprzedaży!

Ogólne Warunki Sprzedaży manulift service

Nasze Ogólne Warunki Dostaw regulują zasady współpracy pomiędzy manulift service a naszymi Klientami. Zawarliśmy w nich informacje dotyczące ofert, zamówień, cen i płatności, czasów i realizacji dostaw oraz reguły dotyczące zwrotów, gwarancji i zakresu naszej odpowiedzialności.

Pobierz pdf zawierający zasady realizacji przez nas umów handlowych!